Phần mềm tiện ích cho camera Leave a comment

01. Phần mềm tìm kiếm địa chỉ IP thiết bị SADP tool

 Phần mềm dùng để kích hoạt thiết bị, hỗ trợ tìm kiếm và chỉnh sửa IP của thiết bị Hikvision

02. Phần mềm tính toán dung lượng, thời gian lưu trữ và băng thông cho hệ thống camera

Phần mềm dùng để tính toán dung lượng và thời gian lưu trữ của thiết bị Hikvision

03. Phần mềm backup dữ liệu trên đầu ghi và camera IP xuống máy tính

Phần mềm dùng để backup dữ liệu của hệ thống camera Hikvision

04. Phần mềm VSPlayer mở các file video đã download hoặc backup từ đầu ghi và camera IP

Phần mềm dùng để mở các file video của camera Hikvision

05. Phần mềm plug-in để xem camera trên Safari và Chrome trên IOS

Phần mềm dùng để xem camera Hikvision trên safari và chrome trên IOS


05. Phần mềm Batch Configuration 
Phần mềm dùng cấu hình thiết bị DVR/NVR/Camera Ip

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *